Nurga Ehitusteenused OÜ (reg.nr: 14369186) (EMTAK: EEH010248) on ettevõte mille eesmärgiks on pakkuda iga kliendi vajadusi arvestavat professionaalset ja kliendisõbralikku teenust lähtudes headest tavadest. Oma igapäevatöös on meie märksõnadeks kiirus, paindlikkus ja kvaliteet ning läbi oma pakutavate teenuste soovime neid väärtuseid selgelt oma klientideni viia.
Nurga Ehitusteenused OÜ on loodud Kilingi-Nõmmes kuid
meie põhiliseks tegevuspiirkonnaks on Pärnu- ja Viljandimaa.